Installerade fönster som är nyrenoverade

Fasadrenovering Kungsbacka

Vi specialiserar oss på fasadrenoveringar i Kungsbacka och erbjuder omfattande tjänster för att förnya och förbättra din fastighets exteriör. Oavsett om det gäller att byta ut hela eller delar av fasaden, med eller utan tilläggsisolering, är vi här för att möta dina behov.

Fasadrenovering av skadad fasad

Fasadrenovering är ett bredare begrepp som omfattar olika arbetsmoment. Det innebär inte bara att ersätta slitna och skadade delar av fasaden utan också att utföra renoveringen i tid för att förhindra fukt och röta från att tränga in i väggarna. Det är av yttersta vikt att åtgärda skador så snabbt som möjligt. Mindre skador är lättare att hantera, och genom att agera i tid undviks större problem som kan uppstå om du väntar för länge.

Skadade fasader kan leda till allvarliga konsekvenser både för fastigheten och dess invånare. Beroende på skadans art kan lösa delar lossna och utgöra en säkerhetsrisk för människor. Dessutom kan sättningsskador uppstå, och fukt samt röta kan tränga in i konstruktionen och orsaka omfattande skador på huset. Därför är det avgörande för husägare att regelbundet inspektera fasaden för att upptäcka och åtgärda eventuella sprickor och defekter i tid.

Starkes bygg ser till att villa i Göteborg får nytt tak.
Starkes bygg ser till att villa i Göteborg får nytt tak.

Att tänka på vid fasadbyte i Kungsbacka

Vid ett fasadbyte i Kungsbacka är det viktigt att överväga olika aspekter. En välskött fasad inte bara förhöjer husets estetik utan bidrar också till ett hälsosamt inomhusklimat och minskad energiförbrukning. I samband med fasadrenovering kan det vara fördelaktigt att utforska möjligheten att tilläggsisolera för att ytterligare förbättra fastighetens energieffektivitet.

Vi på Starkes Bygg är här för att stödja dig genom hela processen. Vi hjälper dig inte bara att utvärdera skador på fasaden utan ger också konkreta förslag på åtgärder till ett fast pris. Kontakta oss för en personlig rådgivning eller begär en kostnadsfri offert för fasadrenovering i Kungsbacka.

Skador på fasaden

För att undvika allvarliga konsekvenser är det viktigt att se över skicket på fasaden regelbundet. Du bör bland annat titta efter:

– Sprickor i fasad och grund
– Missfärgningar som kan bero på fukt
– Färg som flagnat mer än normalt
– Trasiga eller förmultnade plankor


Kontakta oss för rådgivning eller kostnadsfri offert för fasadrenovering i Kungsbacka.

Fönsterbyte på villa i Göteborg