Starkes bygg ser till att villa i Göteborg får nytt tak.

Fasadrenovering

Vi byter hela eller delar av fasaden med eller utan tilläggsisolering.

Byte av skadad fasad

Fasadrenovering är ett brett begrepp som innefattar en rad olika arbeten. I huvudsak handlar det om att byta ut sliten och skadad fasad och ersätta med ny, samt att genomföra renoveringen innan fukt och röta hunnit tränga in i väggarna. När du upptäcker en skada i fasaden bör du åtgärda detta så snart som möjligt. Små skador är lättare att ersätta än stora, men skadorna växer snabbt om du väntar för länge.

Skadad fasad kan leda till allvarliga konsekvenser både för huset i sig men även för människorna som bor där. Beroende på typ av skada kan lösa delar lossna och riskera skada människor. Det kan uppstå sättningsskador samt att fukt och röta kan tränga in i konstruktionen och orsaka allvarliga fuktskador i större delar av huset. Det är viktigt att som husägare se över fasaden med jämna mellanrum, då hinner du upptäcka sprickor och andra defekter i tid.

Att tänka på vid fasadbyte

En husfasad behöver stå emot mycket och är därför värd att ta hand om. En välskött fasad gör inte bara att att huset ser vårdat och snygg ut, utan bidrar också till ett gott inomhusklimat och lägre energianvändning. I samband med fasadrenovering kan det vara lönsamt att se över möjligheterna att t.ex. tilläggsisolera.

När du upptäcker skador i fasaden är det viktigt att ta reda på hur stora skadorna är och åtgärda allt som behövs. Vi på Starkes bygg hjälper dig gärna att se över skadorna på fasaden och kan därefter komma med förslag på åtgärd till ett fast pris. Kontakta oss så berättar vi mer.

Altan med inglasat uterum i Göteborg

Skador på fasaden

För att undvika allvarliga konsekvenser är det viktigt att se över skicket på fasaden regelbundet. Du bör bland annat titta efter:

  • – Sprickor i fasad och grund
  • – Missfärgningar som kan bero på fukt
  • – Färg som flagnat mer än normalt
  • – Trasiga eller förmultnade plankor

Kontakta oss för rådgivning eller kostnadsfri offert för fasadrenovering.